EN BG
Адаптивен и отзивчив сайт
Е всеки наш
продукт!
Получавате го като
БОНУС
При поръчка на
НОВ САЙТ
Уеб Експерти
Вашият бизнес в сигурни ръце!
Модули, Темплейти, Интеграция
Създаване или промяна на модули
Разполагаме с висококвалифицирани
PrestaShop специалисти
УНИКАЛЕН
KРЕАТИВЕН
КОЛОРИТЕН
УЕБ ДИЗАЙН
Интернет Маркетинг  -  Извлечете максимума!

Web Дизайн

Запознаваме се с изискванията на клиента и събираме детайлна информация за целите и предвидената функционалност на сайта.

Анализираме проекта, като подробно изследваме факторите: цели, групи потребители, конкурентни предимства.

Обобщаваме резултатите и изготвяме първична схема за разработка на сайта, която представяме на клиента, придружена от базова оферта.

Предлагаме решения за оптимизиране на обхвата и функционалността, които надграждат първичната схема. При одобрение от страна на клиента те се включват в проекта за разработка.

Представяме детайлно описание на отделните елементи на сайта: архитектура, функционалност, съдържание, навигация, потребителски модел, основна графична концепция и технически параметри. Планираме сроковете за изпълнение и изготвяме договор, за да стартираме разработката на прототип.

Изграждаме информационната структура и разработваме модулите, които я управляват. Тестваме и предоставяме за оценка готовите елементи.

Изготвяме цялостна графична концепция, която интегрираме в архитектурата на сайта след одобрение от страна на клиента.

Тестваме с потребители работещия прототип и представяме пред клиента финалния вариант на сайта за одобрение.

Активираме готовия уеб продукт и провеждаме обучение за работа с него. Хостваме сайта и го регистрираме в портали и търсачки. Изготвяме план за поддръжка.